بتن رومی

بتن رومی در مقایسه با بتن مدرن ، سبک تر و  مقاوم تر است  تفاوت این بتن با بتن مدرن عدم استفاده از پرتلند در آن می باشد. این بتن از عمر طولانی تری دارد

 

 

Posted on