گریتینگ گاتر

gutter grating

نوعی سرپوش  با ساختار گریتینگ  برای پوشش گاتر پیش ساخته ، ترنچ ، کانال های هدایت آب  و جوی آب

با کمی تفاوت به لحاط شکل ظاهری ، کاربردی شبیه گریل  دارد.

گرتینگ

انواع گرتینگ به لحاظ جنس

بسته به نوع کاربری ، گریتینگ گالوانیزه ، گریتنگ آلومنیوم ، گریتینگ مضرس ، گریتینگ  چدن ، گریتینگ استیل ، گریتینگ پلاستیک ، گریتینگ کامپوزیت ، گریتینگ ­کامپوزیت مولد ، گریتینگ ­کامپوزیت پالترود ، گریتینگ پوشش دار  از انواع مختلف گریتینگ می باشد.

گریتینگ­ ها به طور کلی به دو دسته فلزی و غیرفلزی تقسیم می ­شوند.

سطح گریتینگ برای خفاظت از خوردگی و افزایش عمر و یا نوع کاربرد روکش داده میشود.
روکش روی  گریتینگ بر سه نوع رنگ ، پلی اتیلن سبک و گالوانیزه می باشد که پرکاربردترین روکش گریتینگ گالوانیزه گرم می باشد.

Posted on