وجه التزام

مبلعی که در برخی قرار دادها پیش بینی میشود در صورت عدم  انجام‌ تعهدات هر یک از طرفین ، مجبور به پرداخت به طرف مقابل میباشد.وجه التزام یکی از شروط صمن عقد می باشد.  این شرط میتواند هر توافقی که از منطر قانون منعی ندارد ، باشد.
در کلیه معاملات خصوصا قرار دادهای ملکی طرفین میتوانند وجه التزام را تا هر مبلغی تعیین کنند.
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی این مبلغ مقطوع میباشد.

خسارت و وجه التزام دو مقوله متفاوت است .

اگر خسارتی در نتیجه عدم انجام تعهد به طرف مقابل وارد شود ، علاوه بر وجه التزام خسارت هم دریافت میشود.

 

 

 

Posted on