ترموستات

Thermostat

تنظیم کننده دما.
دستگاه کنترل کننده خودکار دما ، برای ثابت نگه داشتن دمای یک محیط یا یک محفظه یا یک سیستم به صورت اتوماتیک و بدون دخالت دست.ترموستات به معنی Therm(دما) و stat (ثابت) است .
ترموستات با قطع و وصل کردن سیستم دستگاه ، فضا را در دمایی که از قبل تنظیم شده است نگه می دارد.
ترموستات‌ها در صنایع مختلف برای کنترل دمای آب یا هوا در سیستم‌های ایجاد برودت و حرارت به کار می‌روند. رادیاتورها ، دیگ‌ها و فن کویل‌ها از جمله دستگاه‌هایی هستند که برای کنترل دما از ترموستات استفاده می‌کنند.
ترموستات ها به سه صورت مکانیکی . الکترونیکی و الکترو مکانیکی مورد استفاده قرار میگیرد .

قیمت ترموستات بستگی به اندازه ، نوع ، مدل ، کاربرد و مارک ترموستات دارد.

ترموستات

ترموستات الکترونیکی

Posted on