ویبراتور

لرزاننده ، دستگاهی برای لرزاندن اجسام
در صنعت ساختمان برای متراکم کردن بتن از ویبراتور بتن استفاده میشود

Posted on