دیرگداز

محصولات دیرگداز، مواد سرامیکی غیرفلزی هستند که دیرگدازی بالاتر از ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد دارند.

بطورکلی می‌توان محصولاتی را که در دماهای بالا (بین ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد) در دستگاه‌ها، کوره‌ها و صنایع مختلف بکارگرفته می‌شوند را به عنوان دیرگداز توصیف کرد.

Posted on