ریپ رپ

ریپ راپ / ریپ رپ / Riprap

سنگ چینی  یا لاشه چینی خطوط ساحلی ، نهرها ، تکیه گاه های پل ، زیرساخت های زیر بنایی پایه و دیگر سازه های خط ساحلی برای محافظت  در برابر فرسایش ، آب خوردگی ، موج و….


ریپ رپ

ریپ رپ

یکی از روش های اجرای ریپ رپ

Posted on