لومن

Lumen
لومن

واحد اندازه گیری مقدار نور یک منبع نور است.

شار نوری با واحد لومن (Lumen یا lm) اندازه‌گیری می‌شود و بیانگر میزان نور منتشر شده از یک منبع نور مثل لامپ، شمع و … در همه جهت هاست.

هر چه شار نوری یا عدد لومن یک لامپ بیشتر باشد، آن لامپ پرنورتر دیده می‌شود. شار نوری یکی از مشخصات فنی لامپ‌ها به شمارمی اید که بر روی جعبه مشخصات بسیاری از لامپ‌ها نیز دیده می‌شود.

شار نوری، مقدار کل نور منتشر شده از منبع نور در همه جهت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و واحد لومن ، در حالی که شدت نور یا کندلا (Cd) نور منتشر شده در یک جهت و زاویه خاص را اندازه‌گیری می‌کند.

شار نوری و یکای لومن، رایج‌‌ترین واحد اندازه‌گیری نور لامپ‌های معمولی است. زیرا شار نوری،‌ بدون در نظر گرفتن سطح یا زاویه خاص، مقدار کل نور تولیدی از منبع را بیان می‌کند. برای مقایسه لومن و کندلا، به همان مثال لامپ حبابی بر می‌گردیم. شما یک لامپ حبابی با شار نوری ۱۲ لومن دارید که شدت نور آن ۱ کندلا است؛ اگر نیمه‌‌‌ای از حباب این لامپ را بپوشانید، شار نوری آن به ۶ لومن می‌رسد (نصف می‌شود)، اما شدت نور آن همچنان یک کندلا باقی می‌ماند. شار نوری به ابعاد و سطح انتشار دهنده نور بستگی دارد، اما واحد کندلا مستقل از ابعاد و سطح منبع نور است.

واحد لومن بیانگر میزان کل نوری است که از لامپ ساطع می‌شود؛ واحد لوکس میزان روشنایی سطح اجسام را بیان می‌کند و واحد کندلا شدت نور مرئی منتشر شده از منبع در یک جهت خاص است. از بین این سه واحد اندازه‌گیری نور، مفهوم لومن بیشتر از دو واحد دیگر به ذهن نزدیک است و می‌تواند معیاری کلی برای بیان میزان نور تولید شده از لامپ‌ها باشد.

 

اگر قصد خرید منابع نوری نقطه‌‌‌ای یا لیزر را دارید، منبع نور با کندلای بیشتر به معنای قدرت بیشتر است. معمولا نور لیزر و منابع نور نقطه ای، عدد لومن پایینی دارند؛ زیرا به طور کلی نور زیادی در همه جهت‌ها تولید نمی کنند.

 

Posted on