لوکس

Lux

واحد اندازه گیری شدت روشنایی در درستگاه SI ،  لوکس  با نماد lx می باشد.
یک لوکس شدت نور، معادل یک لومن نور است که به یک متر مربع از سطح می تابد.
یک لوکس، شدت روشنایی حاصل از یک شمع در فاصله یک متری است. همچنین نور ماه کامل در آسمان بدون ابر نیز حدود یک لوکس می باشد.
بطور مثال  اگر ۱۰۰۰ لومن نور بر روی یک متر مربع تابیده شود شدت روشنایی ۱۰۰۰ لوکس بدست می دهد. و اگر همان ۱۰۰۰ لومن بر روی ۱۰ متر مربع تابانده شود شدت روشنایی ۱۰۰ لوکس خواهد شد.

واحد لومن بیانگر میزان کل نوری است که از لامپ ساطع می‌شود؛ واحد لوکس میزان روشنایی سطح اجسام را بیان می‌کند و واحد کندلا شدت نور مرئی منتشر شده از منبع در یک جهت خاص است. از بین این سه واحد اندازه‌گیری نور، مفهوم لومن بیشتر از دو واحد دیگر به ذهن نزدیک است و می‌تواند معیاری کلی برای بیان میزان نور تولید شده از لامپ‌ها باشد.

اگر قصد خرید منابع نوری نقطه‌‌‌ای یا لیزر را دارید، منبع نور با کندلای بیشتر به معنای قدرت بیشتر است. معمولا نور لیزر و منابع نور نقطه ای، عدد لومن پایینی دارند؛ زیرا به طور کلی نور زیادی در همه جهت‌ها تولید نمی کنند.

Posted on