آلوئک

در خاک نامرغوب ناخالصی هایی وجود دارد که بعد از پخت و تماس با آب و رطوبت به مرور زمان افزایش حجم پیدا کرده و باعث ترکیدگی و متلاشی شدن اجزاء آجر می گردد. که به عنوان آلوئک مطرح می شود.
لب پریدگی اجر بدلیل وجود آهک در خاک
Posted on