نرمه کشی

لایه نازک از ملات ماسه سیمان یا پودر سنگ و سیمان به ضخامت ۵ میلی متر .

Posted on