منهول

به معنی: آدم رو .
منهول یک نوع از اتصالات است که برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً در سیستم فاضلاب برای آنکه چندین خط لوله فاضلاب را به یکدیگر متصل کنند و به یک مسیر هدایت نمایند از منهول استفاده می‌شود و یا در سیستم‌های مخابراتی برای دسترسی به مسیرهای کابل‌ها در زیر زمین استفاده می‌شود.

منهول گودالی است که تأسیسات زیرزمینی مثل شبکه‌های فاضلاب ، کابل‌های مخابراتی ، برق و … را به سطح زمین متصل می‌کند و توسط آن امکان دسترسی و بازدید تأسیسات جهت هرگونه عملیات میسر می‌گردد. درب آنها را با درپوش میپوشانند

انواع منهول‌

منهول بتن

منهول آجر

منهول پلی اتیلن

منهول کامپوزیتی

جنس منهول بنا بر کاربری تعییتگن میشود و همچنین درپوشهای آنها نیز از جنس پلی اتیلن , فولاد , چدن و کامپوزیت است.

منهول بصورت پیش ساخته در کارخانه و در جا ساخته میشود

معادل انگلیسی : Manhole

Posted on