سرامیک خشک

سرامیک که برای نصب ان از ملات استفاده نمیشود

با روش ها و دیتیل های مختلف با ترکیبی از متریالهای مخصوص زیرسازی خشک ( بدون ملات ) مانند نبشی و پروفیل های فولادی آلومینیوم و استیل با روش های مهندسی شده در کنار یکدیگر بر روی نما قرار می گیرند

برای نما  داخلی وخارجی کاربرد دارد .

انواع روش نصب سرامیک خشک

سیستم اشکار

سیستم فاوتون (‌FAVETON

سیستم ماسا ( masa

سیستم ترک

کلیپس چهار طرفه

سیستم پنهان 

روش پینی

روش چسبی

سیستم شیاری

سیستم انکر بلت یا کیل

 

Posted on