سپر کوبی

سپرکوبی /:sheet piling

 

شمع  صفحه ای / sheet pile

سپركوبي  یكی از روش های پایدارسازی گود یا خاک است که در پیرامون زمينی كه قرار است گودبرداری شود اجرا می شود.

 

در پایدار سازی گود به روش سپرکوبی ، سپرهای فلزی ، چوبی یا بتنی با استفاده از دستگاه سپرکوب به داخل زمین کوبیده می‌شوند. به این سپرها، شمع  صفحه ای  گفته می‌شود.

ارتفاع سپرها برابر است با عمق گود به اضافه طولی از سپر که داخل زمین فرو می‌رود. فرو رفتن سپر به داخل زمین جهت تامین طول مهاری است.

پس از سپرکوبی ، خاک جلوی آن‌ها را خالی می‌کنند و عملیات گودبرداری را انجام می‌دهند. سپرها به وسیله مقاومت و سختی خمشی خود، رانش خاک را تحمل می‌کنند.

 

روش شیت پایلینگ  جهت سازه نگهبان دائم و موقت قابل استفاده می باشد.

 

sheet pile در سازه های دائم بیشتر از جنس فولاد یا بتن هستند.

 

انواع شیت پایل

سپر فلزی

سپر بتنی

سپر چوبی

 

 

 

 

Posted on