پلاستر

Plaster
پلاستر  یک لایه پوششی اضافی است که بر روی بخش‌های مختلف ساختمان مانند دیوارها، ستون‌ها، سقف، کف ساختمان و سایر بخش‌های ساختاری آن به کار برده می‌شود .

هدف اصلی پلاسترکاری (Plastering) آن پوشش دادن ، تسطیح سطوح ، محافظت از ساختار دیوار در برابر رطوبت و عونال خارحی است.

کاهگل کاری ، گچ کاری سطوح داخلی و سیمان کاری  سطوح  خارجی همان پلاستر کاری می باشد.ولی اغلب به گچ کاری و سیمانکاری معروف است.

انواع پلاستر

پلاستر گچ
پلاستر سیمانی

پلاستر کاغذ دیواری
پلاستر آهکی

Posted on