لیید

گواهی‌نامه لید / LEED
استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی مخفف Leadership in Energy and Environmental Design استاندارد ی در زمینه تهویه مطبوع و مرجع انتخاب ساختمانهای سبز (Green Building)در آمریکا و اروپا می‌باشد.
گواهینامه لید ( LEED Certification) ابزاری است برای مدیریت و سنجش ساختمان‌های پایدار که توسط انجمن ساختمان سبز ایالات متحده و تحت نظر کمیته محیط زیست انستیتو معماری آمریکا در سال 1993 تدوین گردیده .

Posted on