کامران دیبا

کامران طباطبایی دیبا

،نقاش، شهرساز و معمار مدرنیست

متولد  ۱۴ اسفند ۱۳۱۵ در تهران  پسر عموی فرح پهلوی ، پدرش اسفندیار دیبا دندانپزشک بود

خاندان طباطبایی‌های از خانواده‌های درباری ایران از دوره قاجاریان بودند.

مادر ش به معماری و طراحی داخلی  بسیار غلاقمند بود

آثار او

موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگ‌سرای نیاوران و فرهنگسرای دانشجو، پارک شفق، دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی و منزل مسکونی پرویز تناولی در تهران

 

 

 

 

Posted on