سرامیک مسلح

سرامیک‌مسلح  سرامیکی است که پشت ان نوعی توری خاص چسابنده میشود

دلیل انحام این کار این است که اگر در اثر حادثه یا هر عاملی قسمتی از سرامیک‌های نما ضربه خورده و شکسته شد، قطعات دچار ریزش نشده و از آسیب احتمالی جلوگیری شود.

مسلح کردن سرامیک خشک

این کار با ترکیب توری یا مش فایبرگلاس با ضخامت و چشمه‌های مختلف با انواع چسب صورت می‌گیرد

اعلب سرامیک های که بصورت خشک اجرا میشوند  باید مسلح شود

Posted on