درای وال

Drywall

دیوار خشک. از اجزاء ساخت‌وساز خشک است. دیوار خشک کاربردی شبیه دیوار بنایی  دارد.

دیواری است که در آن پوشش‌های ورقه‌ای مختلف مانند صفحات روکش‌دار گچی یا تخته سیمانی الیافی با پیچ، میخ و گاهی پرچ روی زیر سازی نصب می‌شوند .

دلیل اینکه به این سازه دیوار خشک می‌گویند، عدم استفاده از ملات است.

 

Posted on