ورق

در همه صنایع هر محصولی  که نازک است و طول و عرض آن زیاد است
ورق آهنی ، ورق کاغذی ، ورق اکرلیک و….

Posted on