مهار کش

مهارکش / turn buckle
بست‌ قورباغه‌ای دستگاهی است برای اعمال نیروی پیش تنیدگی معین در یک طناب ، کابل ، بادبند و … .

این دستگاه که متشکل از دو پیچ ( یکی راستگرد و دیگری چپ گرد ) و یک مهره لوبیائی طویل است با چرخاندن مهره و باز و بسته کردن پیچ‌ها تنش معینی را به هریک از پیچ‌ها وارد می‌کند

Posted on