چدن داکتیل

چدن نشکن / Ductile Cast Iron

چدن داکتیل

چدن نشکن حاوی کربن آزاد کروی شکل است نه رشته‌ای.  در امریکا  به چدن کلوخه‌ای و در انگلیس به چدن با گرافیت کروی (SG) نیز معروف است

Posted on