بلوم

شمش / Bloom

شمش یا بلوم در نورد فولاد به فراورده‌هایی با عرض بیشتر  15 سانتیمتر و بعبارتی سطح مقطع بزرگ‌تر از ۲۲۵ سانتی متر مربع  گفته میشود

از فراورده‌های میانی  فولاد است در صنعت برای تولید سایر محصولات فلزی از جمله انواع میلگرد ناودانی ، قوطی ، نبشی ، مقاطع فولادی و….مورد استفاده قرار می‌گیرد

 

 

Posted on