سنگ مرمریت آمبر محلات

معادن سنگ مرمریت آمبر محلات در استان مرکزی در شهرستان محلات می‌باشد.

مرمریت آمبر محلات دارای تم رنگی لیمویی و خطوط نامنظم صورتی و خاکستری می‌باشد از این سنگ می‌توان در کلیه نمای داخلی ساختمان استفاده کرد.

Posted on