بتن آماده

​بتن آماده

بتن آماده بتنی است که به صورت مخلوطی تازه وسخت نشده (روان) به مشتری تحویل داده میشود. با توجه به قابلیت سفارشی کردن خواص آن برای کارهای مختلف ومقاومت ودوام آن در مواجهه با شرایط محیطی مختلف ،بتن آماده یکی از مواد متداول و چندمنظوره ساختمانی است.
مخلوط های بتن برای دستیابی به خواص مورد نیاز جهت استفاده،رده بندی میشوند.بتن بایستی پایداری یا اسلامپ صحیحی داشته باشد تا حمل وجابجایی را آسان نماید.ونیز مقاومت ودوام مناسبی جهت تحمل بارهای وارده در شرایط محیطی پیش بینی شده وشرایط بهره برداری داشته باشد.
مقادیر طراحی اجزای سازنده بتن درمخلوط کننده بتن در محل یا در تراک میکسر به دقت وزن ومخلوط میشوند.بتن آماده توسط تراک میکسر تحویل داده میشود.دستگاهی که وظیفه اش مخلوط نگه داشتن بتن تا زمان تخلیه در محل مورد نظر است.
بتن بسته به نوع مخلوط آن ونیز شرایطی که طی بتن ریزی وجود دارد خاصیت خمیری خودرا تا چندین ساعت حفظ میکند.بنابراین مدت زمان کافی برای بتن ریزی واتمام کار وجود دارد.
بتن معمولا در مدت زمانی بین 2 الی 12 ساعت پس از مخلوط شدن شروع به سخت شدن میکند.واین سخت شدگی وکسب مقاومت برای ماه ها ویا حتی سالها ادامه خواهد داشت.البته درصورتی که در روزهای اولیه به صورت مناسبی عمل آوری( کیورینگ) شده باشد.

مزایا
بتن هنگامیکه بصورت مخلوطی تازه است،بدلیل داشتن خاصیت خمیری میتواند درهرشکل مطلوبی ریخته شود.

خواص بتن قابلیت سفارشی شدن را برای تقریبا هرنوع کاربردوعملکردی در طیف گسترده ای از محیط های گوناگون دارند.

طرح اختلاط بسته به نوع کاربرد ،مختلف بوده و توسط دستگاه و با حضور متخصصین انجام میشود

ولی در ساخت بتن بصورت دستی ،طرح اختلاط مصالح رعایت نمی شود

اندازه ی درشت دانه:
مهمترین اطلاعات عبارتند از اندازه ی بزرگترین دانه مورد نیاز که باید کوچکتر از باریکترین بعدی باشد که بتن درآن جاری میشود.به طورمثال ضخامت مقطع فولاد تقویتی.برای بیشتر کاربردها ،اندازه ی بزرگترین درشت دانه یا 75/0 اینچ ویا 1 اینچ (19 یا 25 میلیمتر) میباشد.
حد کیفیت مورد نیاز:

کلید چگونگی سفارش بتن آماده،مهیا نمودن تمام جزییات واطلاعات اساسی ونیز هرچه ساده تر کردن الزامات وهرآنچه که وابسته به عملیات است.تولید کننده بتن آماده چندین طرح اختلاط برای گستره ی متنوعی از کاربردها دارد که میتواند با تصمیم گیری در مشخصات مخلوط مورد نیاز کمک کند.

کیفیت بتن را خریدار با توجه به مشخصات آن وترکیباتش تعیین میکند.روش متداول برای سفارش دادن بتن تعیین کردن الزامات اجرا میباشد که در حالت کلی همان مقاومت بتن است.دیگرمشخصات اجرایی مانند نفوذپذیری،انقباض ویا دوام هنگامیکه نیاز باشد تعیین میگردند.
سازنده باید نسبت به هوادیدگی احتمالی وشرایط بهره برداری آگاه باشد.تولیدکننده ی بتن به بهترین نحو مجهز است تا نسبت اختلاط وکارایی بتن برای انجام اجرایی مطلوب را مهیا کند.حدمقاومت معمولا توسط طراحی سازه معین میشود تا بتواند درمقابل بارهای احتمالی حین ساخت ودرحالت بهره برداری ایستادگی کند..
بتن آماده

از دیگر گزینه ها سفارش دادن بتن براساس الزامات ارائه شده برای طرح است.خریدار حدود مقادیر ونوع عناصر تشکیل دهنده ی مخلوط را مشخص میکند.در این حالت خریدار است که باید تمامی مسوولیت ها را درقبال مقاومت بتن واجرا قبول کند.حدود تعیین شده حداقل سیمان،بیشترین میزان نسبت آب به سیمان وحدود مقادیر پوزولانها ونیز مخلوط های روباره ای را نشان دهد.این رهیافت هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که طرح اختلاط مشخصی درگذشته بخوبی نتیجه داده باشد وبه خریدار اجازه نمیدهد تا مخلوطی اقتصادی تر(ارزان تر) تهیه کند ویا تغییراتی در منابع مواد مصرفی ومشخصات آنها –به گونه ای که در کارایی بتن تاثیر گذار باشد-بدهد.
مقادیر بتن:
بتن به صورت حجمی فروخته میشود(متر مکعب ویا یارد مکعب).بتن هنگامیکه از تراک میکسر تخلیه میشود در شرایطی تازه وسخت نشده است.آن حجم از بتن که تحویل داده میشود براساس چگالی بتن ویا وزن واحد آن محاسبه میگردد.
یک متر مکعب آن وزنی معادل 2400 کیلوگرم دارد.ظرفیت متعارف یک تراک میکسر بین5 تا 9 مترمکعب است
4 تا 10 درصد بیشتر از میزان تخمین زده شده در طرح بتن سفارش دهید.این میزان اضافی برای پرتی بتن یا تراوشات آن ،گودبرداری اضافی،پوشش قالبها،ازدست دادن هوای اضافه شده در زمان بتن ریزی،نشست مخلوط خیس،مقداری که در تراک میکسر باقی میماند وتغییر در حجم بتن مصرف میشود.حجم بتن سخت شده 1 تا 2 درصد کمتر از بتن تازه است.احتیاجات را حین بتن ریزی مجددا ارزیابی کرده وهرگونه تغییری را با فروشنده بتن درمیان بگذارید.
مصرف بتن باقی مانده تبعات اقتصادی ومحیطی را برای سازنده ی بتن آماده بهمراه دارد.تخمینی مناسب وصحیح ازمیزان بتن موردنیاز قبل از سفارش دادن آن بزنید.از سفارش های کمتر از 5 متر مکعب اجتناب کنید.

مواد افزودنی:
گزینه های متنوعی برای افزودنی ها نزد تولیدکننده ی بتن آماده وجود دارد.مخلوط های شیمیایی میتوانند تسریع کننده ویا کندگیر کننده ی شکل گیری مشخصات بتن برای رسیدن به مرحله اجرا واتمام کار در هوای سرد وگرم میباشند.مخلوط های کاهنده ی آب برای افزایش اسلامپ بتن بدون اضافه کردن آب به آن به کار میروند.فیبرهای مصنوعی پتانسیل ترک خوردگی های انقباضی خمیری بتن را کاهش میدهند.
استفاده از رنگ وسنگدانه های مخصوص مشخصات ظاهری وزیبایی بتن را افزایش میدهند.

زمانبندی تحویل:
به جهت آنکه بتوانید زمانبندی ساخت وساز را انطباق بدهید،تحویل بتن رانیز زمانبندی نمایید.سازنده رااز آدرس صحیح،موقعیت وماهیت بتن ریزی وزمان تخمینی تحویل آگاه نمایید.پیش از موعد تحویل با سازنده ی بتن آماده تماس بگیرید.بتن محصولی فاسدشدنی است،بنابراین کارگران ساختمانی باید برای انجام عملیات بتن ریزی هنگامیکه تراک میکسر میرسد آماده باشند.سازنده رااز هرگونه تغییر درزمانبندی ویامتوقف شدن کار سریعا مطلع کنید.مطمئن شوید که تراک میکسر دسترسی صحیح ومناسبی به محل بتن ریزی داشته باشد.ماشین حمل بتن وزنی بالغ بر (27000 کیلوگرم) داشته وممکن است که قادر به حرکت روی خاک های سست وجداول مناطق مسکونی وبیراهه ها نباشد.

مسوولیت ها:
مسوولیتهای شرکتهای مختلفی که در پروسه ی ساخت وساز حضور دارند باید در جلسه ای قبل از شروع ساخت وساز مشخص شود،مخصوصا در پروژه های بزرگ.این وظایف باید مستندسازی شده وبه تمامی افراد جهت ارجاع حین کار تقدیم شود.برخی از موارد مورد بحث عبارتند از:
• سازنده ی بتن مسوول کنترل اسلامپ بتن،برای مدت زمان 30 دقیقه بعد از زمان درخواست شده برای بتن ریزی یا زمانیکه تراک میکسر به محل بتن ریزی میرسد-هرکدام که دیرترانجام میگیرد-به همان شکل مشخص شده درطراحی ها میباشد.
• سازنده بتن لازم است تا بتن راطبق اسلامپ ومیزان هوای خواستهشده وباتوجه به میزان اختلاف مجازی که قبلا به آن اشاره شد تحویل دهد.میزان خطای مجاز درمحل تخلیه توسط واحد حمل ونقل اندازه گیری میشود.
• هنگامیکه دستورالعمل های بتن ریزی بتواند تغییری در مشخصات بتن تازه ایجاد کند،وظیفه ی خریداراست تا سازنده را از تغییرات ایجاد شده در مخلوط آگاه کند تا سازنده بتواند این تاثیرات را تطبیق دهد.به عنوان مثال میتوان به پمپ کردن بتن در محل اشاره کرد.
• هنگامیکه درکاری بیش ازیک نوع مخلوط بتنی استفاده میشود،وظیفه ی خریدار است تا مخلوط تحویلی را بازرسی کرده وبه محل صحیح بتن ریزی ببرد.
• خریدار باید برگه ی مرتبط با تحویل بتن را مطالعه وامضا کند وهرگونه پیشامدی را برروی برگه مستند نماید.
• هنگامیکه هرگونه اصلاح مواد ویا افزودنیهایی در محل کارگاه به مخلوط انجام میگردد،سازنده ی بتن مسوولیتی در قبال کیفیت بتن ندارد.تغییرات شامل اضافه نمودن آب ،مخلوط ها،فیبرها ویا محصولاتی خاص ویا توقف بیش از اندازه ی تراک میکسر قبل از تخلیه میباشد.
• زمانیکه آزمایش های مقاومت برای پذیرش بتن انجام میگیرند،نمونه ها باید در محل تخلیه توسط واحد حمل ونقل گرفته شوند.خریدار ویا نماینده ی وی باید اطمینان دهند که امکانات مناسب جهت انجام آزمایش روی نمونه های آزمایشی در محل کارگاه در دسترسند واستانداردهای موجود رعایت میشوند برای عمل آوری ثانویه وآزمایش.کارمندان مجاز باید آزمایش راهدایت کنند.گزارش آزمایش باید در مدت زمانی معین بدست سازنده برسد تا مطمئن شود که نقایص برطرف شده اند.

دمای بتن ریزی
کمترین دما برای بتن‌ریزی پنج درجه سانتیگراد بالای صفر است و اگر دمای هوا کمتر از این میزان باشد، فعل و انفعالات سیمان درست انجام نمی‌شود.

انواع بتن آماده استاندارد
عیار 150 رده C6
عیار 200 رده C8
عیار 250 رده C10
عیار 300 رده C16
عیار 350 رده C20
عیار 400 رده C25

Posted on