سنگ تراورتن لوشان

معادن سنگ تراورتن لوشان در استان گیلان شهرستان  لوشان واقع‌شده است.

سنگ تراورتن لوشان مشابه سنگ تراورتن حاجی‌آباد و سنگ تراورتن کرم تکاب می‌باشد .

این سنگ دارای زمینه به رنگ کرم روشن تا بژاست که به‌صورت موج‌دار و بی موج برش داده می‌شود از سنگ کرم لوشان مانند سایر تروارتن‌ها در نمای داخلی و نمای خارجی ساختمان استفاده می‌شود

Posted on