کف پله

پاخور پله .به سطح فوقانی پله یعنی جایی که پا قرار می‌گیرد کف پله می گویند.
حداقل اندازه عمق کف پله 28 سانتی متر است.
عمق کف پله از لبه کف پله تا تصویر افقی کف پله بعدی اندازه گیری می شود. یکسان بودن اندازه کف و عمق پله در یک شیب پلکان الزامی است.

کف پله تابع دو عامل است:

  • طول کف پا
    طول کف پای یک آدم معمولی در حدود ۳۰ سانتی متر است در این صورت برای اینکه عبور و مرور از روی پله آسان باشد کف پله باید در حدود ۳۰ سانتی متر باشد که با توجه به ۲ سانتی متر دماغه پله جمعا در حدود ۳۲ سانتی متر خواهد شد.
  • طول قدم
    طول قدم یک آدم معمولی در حدود ۶۳ الی ۶۵ سانتی متر می باشد لذا برای اینکه بتوان پله ها را پشت سر هم و بدون توقف و به راحتی و با قدم معمولی طی نمود می بایست مجموع دو برابر ارتفاع بعلاوه کف پله، عددی بین ۶۳ الی ۶۵ سانتی متر باشد.
    ۶۵ الی ۶۳ = b + h2
    h= ارتفاع پله ، b = کف پله

تمام کف پله ها یک شکل و یک اندازه باشد.

اگر تعداد پله هایی که پشت سر هم قرار دارند در حدود ۸ الی ۱۲ پله باشد یا پله هایی که دو طبقه یک ساختمان را در هر گردش بهم مربوط می نماید ، کف پله نمی تواند از ۳۲ الی ۳۳ بیشتر باشد. زیرا اگر کف پله از این مقدار پهن تر باشد استفاده کننده از آن در موقع بالا رفتن ناخود آگاه هر قدم خود را روی پله بعدی قدری عقب تر گذاشته و روی پله هشتم یا نهم پنجه پای او روی لبه پله قرار گرفته و ممکن است تعادل خود را از دست داده و به جلو خم شود.
در مورد پله های جلوی ساختمان که معمولا تعداد آن حدود ۳ یا ۴ پله می باشد می توان از کف پله پهن تر نیز استفاده نمود.

برای محاسبه تعداد کف پله ابتدا باید فاصله کف طبقه پایین تا روی کف طبقه بالا را دقیقا تعیین نمود. فاصله کف طبقه پائین تا زیر سقف به اضافه کلفتی سقف .
مثلا اگر جمعا ۳۱۰ سانتیمتر باشد برای محاسبه مقدماتی بر حسب نوع استفاده پله ارتفاعی دلخواه برای پله در نظر میگیریم مثلا ۱۷ سانتیمتر ، از تقسیم ۳۱۰ بر ۱۷ تعداد پله بدست می آید که ۱۸ عدد میباشد.
اگر این پله یو شکل باشد و ۹ عدد کف پله در گردش اول و ۹ در گردش دوم لازم داریم .

راه پله

 

 

 

 

 

Posted on