تنگ بستن

شمع بندی

استفاده از الوار چوبی بر دیوار های همجوار گود جهت مهار کردن و جلو گیری از ریزش

الوارهاي متكي بر بدنه گودممكن است به صورت عمودي يا افقي قرار گيرند

به دو روش پشت بند  چوبي و پشت بند فولادي صورت مي گيرد

شمع بندي چوبي :

تيرگرد يا چهار تراشي از بالا به الوار  كه بر بدنه ي گود تكيه دارد و از پايين در زمين كف گود با زاويه *۴۵ استوار است

شمع بندي فولادي:

از تيرآهن هاي معمولي يا ناوداني ( ناوداني فقط براي پشت بند ) استفاده شود .

 

فاصله شمع ها از يكديگر نسبت به ارتفاع و فشار حاصل از گود تعيين مي شود كه هرچه عمق گود بيشتر باشد فاصله شمع ها از يكديگر كمتر خواهد شد

 

 

Posted on