سنگ تراورتن موج پیچ

معادن سنگ تراورتن موج پیچ در استان مرکزی شهرستان محلات واقع‌شده است.

زمینه اصلی به رنگ کرم و دارای موج‌های دایره شکل شکلاتی می‌باشد سنگ تراورتن موج پیچ ابتدا در معادن سنگ تراورتن دره بخاری استخراج می‌گردد کاربرد این سنگ در نماهای کلاسیک به‌ویژه به‌صورت بوک مچ است

Posted on