کورین

Corian

کوریَن
کورین یک نام تجاری است ، نام اولین برند صفحات سالید سرفیس به نام DOPUNT میباشد
کورین سامسونگ ، کورین الجی ، کورین هنستون از برندکورین میباشد

Posted on