دستگاه گندگی

دستگاه گُندگی

با استفاده از گندگی، قطعات چوب بریده‌شده به‌صورت صاف و یکنواخت تراشیده و یا اصطلاحا رنده می‌شود.

 

 

Posted on