سنگ مرمریت سفید سبزوار

معادن سنگ مرمریت سفید سبزوار در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار واقع‌شده است.

این سنگ دارای زمینه سفید مایل به طوسی می‌باشد . که در سورت های سوپر و ممتاز آن دارای روشن کاراملی می‌باشد سنگ مرمریت سفید سبزوار شباهت زیادی به سنگ مرمریت لته ترکیه دارد . این سنگ مقاومت خوبی دارد و جذب آب پایینی دارد . از این سنگ می‌توان در کف لابی هتل‌ها ،سنگ کف واحدهای تجاری و مسکونی ،نمای داخلی ساختمان استفاده می‌شود

 

 

Posted on