برج پارس جردن

مجتمع تجاری اداری پارس جردن

این ساختمان درخیابان آفریقا واقع شده است، در زمینی با مساحت 905 متر مربع با زیربنای 6000 متر که دارای 26 طبقه دارد. از مجموع 26طبقه برج پارس جردن، 21 طبقه آن روی زمین و 5 طبقه ان در زیر زمین می باشد .

Posted on