وی آی پی

VIP

مخفف عبارت Very Important Person است . محلی خاص در یک مکان ، که در ان خدماتی ویژه به افراد با جایگاه و مقام بالا  داده می‌شود.

Posted on