چکش لاستیکی

چکش پلاستیکی

چکش که سر ان از جنس لاستیک یا پلاستیک ژلاتینی میباشد.که در ابعاد و اندازه های مختلف طراحی،و ساخته میشود.

ابزاری  برای میزان کردن یا صاف کردن و تراز بودن سطح سنگ سرامیک و.. حین نصب کردن که  نیازمند ضربه زدن با چیزی دارد که به آنها آسیب نرسد

یا وقتی بخواهند قطعه ای را از داخل قطعه دیگر بیرون بیاورند و نمیخواهند آسیبی به قطعه وارد شود از چکش لاستیکی بزرگ استفاده می کنند.

 

Posted on