سنگ مرمریت صلصالی

معادن سنگ مرمریت صلصالی در استان اصفهان شهرستان خور و بیابانک واقع است.

این سنگ دارای زمینه کرم روشن و یاسی بارگه‌های شبیه نوار قلب است جهت استحکام بخشیدن و افزایش جلاپذیری از رزین و اپوکسی استفاده می‌کنند از سنگ صلصالی می‌توان برای کف لابی هتل‌ها ، کف راه‌پله و دیواره‌ها ، کف واحدهای تجاری و مسکونی استفاده می‌کنند.

Posted on