نقشه کشی

Drafting

هر نوع ترسیم فنی در علوم مهندسی برای ساخت یک محصول ، سازه ، قطعه  بصورت کاملا دقیق و اندازه گداری،شده.

نقشه کشی در گدشته بصورت دستی انجام‌میگردید ،

امروزه نرم افزار های قدرتمند همچون اتو کد و سالید ورک  و … با امکانات بسیار زیاد انجام نقشه کشی را بسیار آسان ، دقیق و پرسرعت و برای هر کاری مقدور  نموده است

 

 

Posted on