مال منقول

اموال منقول آن دسته از اموالی است که قابلیت جابجایی از محلی به محل دیگر را داشته ، بدون آنکه این جابجایی، سبب آسیب به آن مال و یا محل استقرار آن شود.مثل موتور سیکلت ، ماشبن ،  میز ، صندلی، کتاب و نظیر انها .

مثلا پنجره، زمانی مال منقول محسوب می شود که نصب نشده باشد. زیرا پس از نصب  جدا کردن پنجره از دیوار و جا به جا کردن آن ، صدمه  به پنجره و دیوار می رساند. ، یا لوله ای که در لوله کشی ساختمان از آن استفاده می کنیم ، تا زمانی که نصب نشده است، مال منقول است.

انواع مال منقول از دید قانون مدنی : 

اموالی که ذاتا منقول هستند

مانند دستگاه ، ماشین الات ، موتور ، ماشین، تلفن همراه و مواردی نظیر آن ها.

اموالی که در حکم منقول هستند

یعنی از حیث صلاحیت محاکم، در حکم مال منقول تلقی می شوند و آثار حقوقی مال منقول بر آنها حاکم است.

تمام دیون، مثل قرض یا اجاره خانه ، سهتن شرکت ها ، حق احتراع یا مولف  یا هر دین مالی دیگر، در حکم مال منقول هستند

Posted on