الوار

Lumber

تیر بزرگی از چوب  بصورت طولی مستطیل شکل

الوار از تنه درختان قطور در کارخانه ها بریده و فراوری میشود.

در ساخت و ساز ،  ویلا سازی ، دکوراسیون داخلی و… کاربرد دارد.

 

 

Posted on