آجر چارک

به اندازه یک چهارم طول یک آجر است و ابعاد آن ۵۵*۱۰۰*۵۵ میلیمتر است

 

 

 

Posted on