عایق پتویی

عایق پتوئی

عایقی از پشم سنگ ، پشم شیشه، پشم سرامیک ، عایق الاستومری  و چوب پنبه در ضخامت و اندازه مختلف برای تاخیر انداختن و جلو گیری از تبادل حرارت و عایق حرارتی استفاده می شود .

Posted on