انبر پرچ

دستگاه پرچ‌کن / Riveting machin

ابزاری که با میخ پرچ عمل پرچ‌کاری را انجام می‌دهد ،

 

Posted on