ساروج سرد

برای ساخت ساروج به  روش سرد،  آهک شکفته، خاکستر، ماسهٔ بادی، خاک رس و لوئی یا مغز نی مخلوط،شده . و گلی سفت می‌سازند و دو روز آن را ورز می‌دهند ،  و با چوبهایی به قطر ده سانتیمتر می‌کوبند تا به خوبی باهم مخلوط شوند

. ترکیبات آهک شکفته ۱۰ واحد، خاکستر ۷ واحد، خاک رس ۱ واحد، ماسه بادی ۱ واحد و لوئی ۳۰ الی ۵۰ کیلوگرم است. برای قوام به آن خاک رس می‌زنند. ماسهٔ بادی نقش پرکنندگی دارد و لوئی برای جلوگیری از ترک‌خوردگی است.

همچنین بنابر  کاربرد های مختلف  افزودنی‌های دیگری همچون موی بز یا گوساله یا انسان، سفیدهٔ تخم‌مرغ، چربی گوساله و… به آن ترکیب افزوده شود

این ملات، یک ملات کندگیر است.

Posted on