واشر

Washer

واشِر  حلقه‌ای است از جنس فلز و یا گاه لاستیک. واشر معمولا جهت توزیع بار پیچ و مهره‌ استفاده می‌شود.

با اضافه کردن واشر بین مهره و قطعه اتصال،مقدار اصطکاک افزایش یافته و  از باز شدن مهره جلوگیری میکند.

برای اشاره به درزبند نیز از کلمه واشر استفاده می‌شود. درزبند وظیفه اب بندی و جلوگیری از نشت را بر عهده دارد.

انواع واشر

واشر فنری

واشر تخت

واشر آب بندی (درزبند)

 

Posted on