درزگیر

Sealant

موادی که برای عایق کردن و کیپ کردن نقاط تماس سطوح بکار می‌رود.

درزگیرها معمولاً از مواد ویسکوزیته ساخته‌می‌شوند.

عملیات درزگیری ، درزبندی، آب‌بندی  هم گفته می‌شود.

 

 

Posted on