سنگ مرمریت اشن بلو

اُشِن بُلو

معادن سنگ مرمریت اوشن بلو در استان یزد می‌باشد.

این سنگ دارای تم رنگی آبی و خاکستری است دارای خطوط سفید و آبی می‌باشد این سنگ ساب پذیری خوبی دارد از این سنگ برای دیوارهای داخلی و همچنین سنگ‌فرش ساختمان استفاده می‌کنند.

Posted on