باکس ستون

HSS

ستون فلزی  تو خالی ساخته شده از ورق سیاه فولادی .که در اشکال گرد، مربعی و مستطیلی ساخته میشود.

مخفف Hollow structural section به معنی مقطع توخالی سازه ای است

جزء متنوع ترین و کارآمد ترین پروفیل های سازه ای هستند که کاربرد های متعددی در صنعت و ساختمان دارند.

روش های ساخت باکس ستون

دستی

تشکیل شده از دو بال و دو جان  و استینفر  و دیاق  که با جوشکاری بهم متصل میشود

ابتدا دو جان ستون مطابق نقشه‌های کارگاهی با رعایت فاصله آن‌ها از لبه بال، روی بال زیرین مونتاژ می‌شوند

اکنون به‌صورت یک مقطع U شکل است

استیفنر نیز در این مرحله مطابق نقشه‌های کارگاهی در داخل ستون باکس مونتاژ میشود.

جهت جلوگیری از تغییر شکل و ناگونیایی جان و بال نسبت به هم از دیاق در سرتاسر طول ستون استفاده می‌شود.

دیاق ها نقش سازه ای ندارند و فقط برای اینکه نگه داشتن ورق ها حین جوشکاری استفاده میشود.کافی است هر 1 تا 1.5 متر از این دیاقها استفاده گردد. و بیشتر از ان لازم نمیباشد زیرا  وزن اسکلت و بالطبع هزینه ان را بالا میبرد  و منجر به ضرر کارفرما و به سود  اسکلت ساز  می گردد.

لدا اغلب از طرف کارفرما یک ناظر مقیم در محل کارخانه ساخت اسکلت فلزی، حضور داشته و ناظر بر عملیات ساخت میباشد.

درنهایت وجه چهارم مونتاژ میگردد.

وجه چهارم ستون بدو صورت قابل مونتاژ است

۱- به‌صورت تکه تکه در حدفاصل میان ترازهای ستون روی U مونتاژ شده به نحوی که ورق‌های سخت‌کننده را بتوان به آن از داخل جوش‌کاری نمود.

۲- محل قرارگیری سخت‌کننده‌ها در زیر وجه چهارم توسط مونتاژ کار مربوطه با دقت اندازه‌گیری شده و روی ورق خط‌کشی می‌شود.ورق وجه چهارم کامل بندزنی و جوش شده و جهت اتصال به سخت‌کننده‌های داخلی از جوش کام استفاده می‌شود.

حجم جوش در شیوه مرسوم به علت داشتن 4 خط جوش و لزوم نصب استیفنر ها، بیش از 4 برابر جوشکاری در شیوه تولید اتوماتیک   است

اتوماتیک

تبدیل ورق به لوله و ستون باکس:

در این روش ابتدا ورق‌ را به لوله تبدیل بعد  لبه‌های ورق در کنار هم قرارگرفته و به‌وسیله جوش القایی با فرکانس بالا یا جوشکاری تماسی حرارت داده می‌شود، که نهایتاً لبه‌های جوشکاری به علت حرارت بالا در هم فرو می‌روند. پس از خنک شدن درز جوش ، با عبور از  غلتک‌های سایزینگ مقطع دایره‌ای را به مقاطع مورد نظر تبدیل می‌کنند.

روش تولید مستقیم:

جهت ساخت مقطع مربع و مستطیل توخالی استفاده می گردد. در این روش ابتدا  ورقِ صاف، فرم داده می‌شوند وقتی که به شکل مدنظر رسیده درز آن به‌ وسیله جوش تماسی یا القایی با فرکانس بالا جوش داده می‌شود پس از خنک شدن درز جوش، جهت سایزینگ از قالب‌ های مختلفی عبور می‌کند تا به‌اندازه مدنظر برسد.

تولید دو تکه:

دوتکه ورق صاف و یکسان پس از قرارگیری در دستگاه پرس به شکلل نیم مقطع در امده پس  منطبق کردن دو نیمه در کنار هم  از طریق جوش زیر پودری به هم جوش می‌دهند و در نهایت مقطع نهایی مربع یا مستطیل را به وجود می‌آورند.

 

 

به دلیل الزام نصب استیفنر داخلی در تولید ستون به شیوه رایج، عملاً پرکردن این مقاطع با بتن امکان پذیر نمی‌باشد. ولی در بکارگیری مقاطع ساختمانی (H.S.S) این محدودیت وجود ندارد.

 

Posted on