ورق فلزی

قطعه ای فلزی نازک با طول و عرض زیاد است

ورق فولادی ، ورق سیاه ،  ورق الومنیومی ، ورق مسی ، ورق برنج و….

Posted on