پلیت فلزی

قطعه فلزی مسطح به ضخامتی بیش از ۶ میلیمتر دارند،

پلیت با ضخامت های مختلف تبدیل شود. پیلت های فلزی  اغلب از جنس فولاد نورد سرد، فولاد خفیف، فولاد ضد زنگ، قلع، نیکل، تیتانیوم، آلومینیوم، برنج و مس می باشد

Posted on