تسمه

به هر قطعه نازک باریک  و طولی از هر جنس  تسمه اطلاق میشود.
مثل : تسمه لاستیکی ، تسمه پروانه ، تسمه تایم ، تسمه فلزی ، تسمه بسته بندی فولادی و…

Posted on